Stanowisko w restauracji hotelowej a zadania

 

W hotelu pracuje wiele osób. Zajmują się one przeróżnymi sprawami. Zacznijmy od szefa kuchni. Jego zadaniem jest koordynowanie i nadzór nad całością pracy w kuchni. Poza tym zajmuje się on zarządzaniem ekipą kuchni, którzy pracują w kuchni. Do tego jego zadaniem jest gwarantowanie jakości usług kulinarnych gościom, a także przestrzeganie norm, procedur i metod pracy grupy i czuwanie nad tym. Odpowiedzialność za czystość i higienę we wszystkich pomieszczeniach kuchni, przestrzeganie norm i zasad sanepidu, BHP, przeciwpożarowych należą także do zadań szefa kuchni. Ostatnie zadanie szefa kuchni to rozwijanie rentowności na swoim stanowisku pracy. Inną osoba pracującą w hotelu jest kierownik restauracji Celem jego stanowiska jest zagwarantowanie rentowności pracy restauracji uwzględniając życzenia i wymagania klientów. Ponadto głównym zadaniem jest koordynowanie i nadzór nad całością pracy restauracji, gwarantowanie dobrej jakości obsługi restauracyjnej. Pracownik zmywaka ma za zadanie natomiast utrzymanie zmywaka w czystości, a także czyszczenie całej powierzchni użytkowej kuchni. Główne zadanie to zmywanie naczyń i miejsca pracy. Kelner ma za zadanie zapewnić klientowi odpowiednią obsługę na terenie restauracji, baru, serwowanie posiłków do pokoi. Kucharz ma za zadanie produkowanie dań z karty menu, porządkowanie i ochrona produktów w magazynie a także informowanie kierownika restauracji o tym, jakie produkty są potrzebne, w jakich ilościach itd.

Typy jednostek mieszkalnych w hotelu
Funkcjami jednostek mieszkalnych w hotelu są przede wszystkim: a) wypoczynek nocny i dzienny b) praca i zabiegi higieniczno-sanitarne. Jeśli chodzi o przygotowywanie posiłków, to w hotelach raczej nie przewiduje się takiej funkcji, wyjątek stanowią...
Aspekty przystosowania hotelu do osób niepełnosprawnych
Współcześnie wszystkie branże związane z usługami czy handlem, starają się dostosować swoją działalność tak, by korzystać z niej mogły także osoby niepełnosprawne. W tych czasach dąży się bowiem do tego, by osoby niepełnosprawne miały...
Przystosowanie hotelu do osób na wózku
Istnieje kilka wytycznych w sprawie przystosowania hotelu do osób znajdujących się na wózku inwalidzkim. Przede wszystkim na drodze do wejścia głównego do recepcji nie miały by znajdować się żadne bariery techniczne w postaci np. schodów,...