Relacje zarządu hotelu z pracownikami

 

Relacje pomiędzy zarządem a pracownikami w hotelu powinny być zgodne z zasadami etyki, które w tej kwestii obowiązują. Jeśli chodzi o podejście pracownika do dyrekcji, to pracownicy powinni być rzetelni, wywiązywać się ze swoich obowiązków. Powinni także wykazywać inicjatywę, zgłaszać swoje pomysły i kreatywne sugestie. Powinni być również wyrozumiali na niepowodzenia pracodawcy. Do tego mieli by się troszczyć o dobro swojego przedsiębiorstwa, unikać kłamstw, być lojalnym i oddanym pracownikiem. Jeśli natomiast idzie o relacje pracodawcy wobec pracownika, tzw. zarządu, kierownictwa. To powinni oni wykazywać się empatią, głębokim szacunkiem do pracowników, poszanowaniem ich prac a także wyrozumiałością. Do tego muszą być tolerancyjni na niepowodzenia pracowników, nie stosować negatywnych sposobów motywowania pracowników. Jednakże mają obowiązek wprowadzać i konsekwentnie przestrzegać obowiązku przyjaźni pomiędzy pracownikami i zarządem a pracownikami. Staranność a także obiektywność w ocenie pracy podwładnego, dotycząca karanie i nagradzania jest warunkiem koniecznym aby budować prawidłowe relacje zarząd-pracownik. Wszelkie formy mobbingu a także zbliżone do niego są niedopuszczalne. Zachowania dwuznaczne pod względem seksualnym są całkowicie niedopuszczalne i grożą pozbawieniem miejsca w zarządzie. Kierownik nie ma prawa narzucać poglądów pracownikowi. Powinien ponadto propagować pozytywne wartości moralne i obyczajowe. Trzeba pamiętać, że podstawą wydajnej i dobrze wykonywanej pracy przez pracowników, jest pozytywna relacja pomiędzy pracownikami a zarządem.

Regulamin hotelowy
Regulamin hotelowy jest to dokument, spis norm i zasad obowiązujących gościa i pracowników. Każdy gość przyjeżdżając do hotelu i chcąc zameldować pobyt, musi zgodzić się na obowiązujący regulamin. Regulamin powinien zawierać postanowienia...
Obowiązek meldunku gościa hotelowego
Według prawa polskiego, każdy hotelowy gość ma obowiązek zameldowania się podczas pobytu w hotelu. Do meldunku niezbędny jest zbiór danych osób przebywających w obiektach hotelarskich. Prawo mówi, że należy prowadzić w formie tradycyjnej...