Przystosowanie hotelu do osób na wózku

 

Istnieje kilka wytycznych w sprawie przystosowania hotelu do osób znajdujących się na wózku inwalidzkim. Przede wszystkim na drodze do wejścia głównego do recepcji nie miały by znajdować się żadne bariery techniczne w postaci np. schodów, stopni lub dużych nierówności. W przypadku gdy jednak występują, winno zastosować się dodatkowo pochylnie lub samoobsługowe podnośniki elektryczne. Nachylenie pochylni powinno kształtować się w granicach od 6 do 15 procent i zależy ono od jej długości oraz położenia. Trzeba pamiętać o tym, że inne wymagania stawia się pochylniom występującym na zewnątrz bez przykrycia, a inne wewnątrz budynku lub pod dachem. Poza osobami poruszającymi się na wózku inwalidzkim należy też uwzględniać przy okazji również potrzeby i możliwości gości poruszających się samodzielnie z określoną dysfunkcją kończyn dolnych, które mogą czasem poruszać się na wózku a czasem o kulach itd. Dla tej grupy gości należy przewidywać w każdym przypadku pomocne poręcze, które mają znajdować się wzdłuż schodów, których uchwyty powinny uwzględniać ewentualną dysfunkcję kończyn górnych. Jeśli chodzi o drzwi wejściowe a także przedsionek- miałoby się uwzględniać rozmiary wózka, a także to jak duża powinna być przestrzeń manewrowa, która jest niezbędna. Przy stosowaniu automatycznego systemu należy przewidzieć wydłużony czas zamykania i otwierania drzwi. Tak aby czasem nie przytrzasnęły osoby na wózku. Co do recepcji, to jedno stanowisko w recepcji powinno być odpowiednio obniżone i cofnięte. Tak by osoba na wózku mogła bez problemu porozumieć się z recepcjonistą. Ponadto na odpowiedniej wysokości powinien znajdować się telefon a wszelkie tablice informacyjne, strzałki-mają znajdować się w zasięgu wzroku osoby siedzącej na wózku.

Przystosowanie hotelu dla osób niewidzących i niesłyszących
Hotel odwiedzają różni ludzie. Osoby różnej rasy, różnego wyznania, wykonujące różne zawody, w innym wieku. Gośćmi mogą także być osoby niepełnosprawne. Nie chodzi tu tylko o niepełnosprawność ruchową wynikającą z dysfunkcji narządów...
Profesjonalna recepcja i pracownicy
Podstawowym zadaniem recepcji jest przyjmowanie gości do hotelu. Czynność ta najczęściej trwa tylko chwilkę. Dlatego też trudno wypracować sobie przy samym przyjmowaniu gości, dobre zdanie gościa o hotelu. Dużo ważniejsza jest w tym zakresie...
Nowoczesna recepcja
Hotele są coraz to bardziej nowoczesne. Z duchem czasu idą także recepcje. Nowoczesne stanowisko recepcji to kilka istotnych elementów. Mianowicie, podstawą jest lada recepcyjna, która powinna posiadać rozmiary, które będą dopasowane do wielkości...