Przystosowanie hotelu dla osób niewidzących i niesłyszących

 

Hotel odwiedzają różni ludzie. Osoby różnej rasy, różnego wyznania, wykonujące różne zawody, w innym wieku. Gośćmi mogą także być osoby niepełnosprawne. Nie chodzi tu tylko o niepełnosprawność ruchową wynikającą z dysfunkcji narządów ruchu. Hotel mogą odwiedzić na przykład osoby niewidome. Co wtedy? W hotelach przystosowanych dla osób niewidomych, dla gości z wadą wzroku stosuje się na przykład karty menu, które są opracowane pismem Braille'a. Poza tym hotele posiadają mapę plastyczną całego hotelu i przystosowanych jednostek mieszkalnych. Punktowe oznaczenia numerów pokojów mają na celu umożliwienie osobie niewidomej rozpoznanie swojego pokoju. Są możliwe także innego typu udogodnienia, które umożliwiają samodzielne poruszanie się po obszarze hotelu. Dla osób o zmniejszonym zakresie widzenia można na przykład skontrastowanie odpowiednich elementów posadzkowych, ściennych, przejść, różnic poziomów, krawędzi. Ponadto dobrym sposobem jest też intensyfikowanie w niektórych miejscach oświetlenia. Pozwala to uczytelnienie informacji graficznych, wizualnych. Poza tym kolejnym krokiem jest rozmieszczenie wszelkiego rodzaju wyposażenia pomocniczego. Inną kategorią są osoby z wadą słuchu. Tutaj z pomocą przychodzi hotelarzom sprzęt elektroniczny w postaci tele-komunikatorów przetwarzających impulsy nadawane na specjalnych aparatach telefonicznych. Kolejny sposób to instalacje sygnalizacyjne, bądź też przetwarzanie zwykłego pukania do drzwi lub dzwonka telefonicznego na sygnały świetlne. Wszystko powinno uwzględnić ograniczony zasięg lub wręcz niedocieranie przekazu fonicznego.

Profesjonalna recepcja i pracownicy
Podstawowym zadaniem recepcji jest przyjmowanie gości do hotelu. Czynność ta najczęściej trwa tylko chwilkę. Dlatego też trudno wypracować sobie przy samym przyjmowaniu gości, dobre zdanie gościa o hotelu. Dużo ważniejsza jest w tym zakresie...
Nowoczesna recepcja
Hotele są coraz to bardziej nowoczesne. Z duchem czasu idą także recepcje. Nowoczesne stanowisko recepcji to kilka istotnych elementów. Mianowicie, podstawą jest lada recepcyjna, która powinna posiadać rozmiary, które będą dopasowane do wielkości...
Zasady organizacji recepcji
Recepcja by dobrze funkcjonować, musi być dobrze zorganizowana. Istnieje kilka rodzajów sposobu organizacji pracy recepcji. W każdym razie by ją dobrze zorganizować trzeba znać kilka prawideł i zasad. Najważniejszym elementem funkcjonowania recepcji...