Podział obiektów bazy noclegowej

 

Baza noclegowa jest tworzone przez dużą ilość różnorodnych obiektów noclegowych. Wyróżnić tutaj możemy np hotele. Są to obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Hotele świadczą też szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. Ponadto wyróżnić możemy motele, czyli hotele położone przy drogach. Inny rodzaj noclegu to pensjonaty, które są obiektami posiadającymi co najmniej 7 pokoi, które świadczą dla swoich klientów całodzienne wyżywienie i inne usługi. Kolejny rodzaj to kempingi. Są to obiekty strzeżone, które umożliwiają noclegi w namiotach, samochodach mieszkalnych i przyczepach samochodowych. Obiekty te umożliwiają też przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczą usługi związane z pobytem klientów. Obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. Kolejny typ noclegu to domy wycieczkowe. Są to obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Często posiadają kuchnie udostępniane swoim gościom itd. Schroniska młodzieżowe natomiast to obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów podobnie jak domy wczasowe. Ogólnie schroniska są to obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Kolejno pola biwakowe są to obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach. Jak widać osoby chętne spędzić gdzieś wakacje mają bardzo duży wybór. Obiekty te różnią się pomiędzy sobą cenami i standardem.

Co to jest agroturystyka?
Agroturystyka jest to forma wypoczynku odbywającego się w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być ta forma połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi. Jednakże...
Co to są motele?
Motele są to przedsiębiorstwa świadczące podstawowe usługi hotelarskie. Chodzi o możliwość noclegu, często też posiłek, drobne zakupy. Motele najczęściej znajdują się przy uczęszczanym szlaku komunikacyjnym. Oferta moteli jest przede wszystkim...
Co to są kwatery prywatne i pensjonaty?
Pensjonat jest to turystyczny obiekt hotelarski, który posiada co najmniej 7 pokojów. Pensjonat świadczy dla swoich klientów całodzienne wyżywienie. Jednakże w zależności od chęci gości, mogą ale nie muszą skorzystać z wyżywienia. W zależności...