Podejście hotelarza do gościa hotelowego. Zasady

 

Osoba pracująca w hotelu, czy to recepcjonista, czy pokojówka, czy boy hotelowy powinni w zakresie podejście do gościa hotelowego kierować się odgórnie przyjętymi zasadami etyki hotelarza. Przede wszystkim powinni pracować zgodnie z zasadą "gość hotelarzowi święty". Powinni też pamiętać, że wszelkie czynności zawodowe jakich dokonują wynikają z celu usługiwania gościom hotelowym. Dlatego też powinni z góry uświadomić sobie, że wszelkie prośby i polecenia ze strony gości powinny być wykonane, chyba że leżą daleko poza granic, a obowiązków zawodowych danego pracownika. Osoba podejmująca pracę tego typu musi mieć świadomość tego, że będzie usługiwać i nie powinna czuć się z tego powodu źle, ponieważ będzie to wpływać na jakość jej pracy. Wykonywanie obowiązków służbowych powinno przebiegać zgodnie z najlepszymi wzorcami zawodowymi (fachowość, profesjonalizm) z wykorzystaniem najbardziej pozytywnych cech osobowych i wysokiej kultury osobistej. Pracownik powinien zachowywać pełną dyskrecję o danych personalnych gościa i zachowaniach jego podczas wizyty w hotelu. Ponadto pracownik powinien być wyrozumiały na gości, którzy nadużywają gościnności. Powinien spełniać dodatkowe życzenia, nawet jeśli nie zmieszczą się w usługach standardowych. Nie ma prawa pracownik być nachalnym w kwestii napiwku. Gość nie ma obowiązku dawać napiwku, a jeśli daje to w wysokości jaką sam uzna za stosowne. Dyskutowanie na ten temat nie ma najmniejszej racji bytu. Pracownik hotelu powinien szanować gościa a także stosować się do jego uwag i wysłuchiwać ich godnie, z zachowaniem szacunku do tego gościa.

Relacje zarządu hotelu z pracownikami
Relacje pomiędzy zarządem a pracownikami w hotelu powinny być zgodne z zasadami etyki, które w tej kwestii obowiązują. Jeśli chodzi o podejście pracownika do dyrekcji, to pracownicy powinni być rzetelni, wywiązywać się ze swoich obowiązków....
Regulamin hotelowy
Regulamin hotelowy jest to dokument, spis norm i zasad obowiązujących gościa i pracowników. Każdy gość przyjeżdżając do hotelu i chcąc zameldować pobyt, musi zgodzić się na obowiązujący regulamin. Regulamin powinien zawierać postanowienia...
Obowiązek meldunku gościa hotelowego
Według prawa polskiego, każdy hotelowy gość ma obowiązek zameldowania się podczas pobytu w hotelu. Do meldunku niezbędny jest zbiór danych osób przebywających w obiektach hotelarskich. Prawo mówi, że należy prowadzić w formie tradycyjnej...