Nowoczesna recepcja

 

Hotele są coraz to bardziej nowoczesne. Z duchem czasu idą także recepcje. Nowoczesne stanowisko recepcji to kilka istotnych elementów. Mianowicie, podstawą jest lada recepcyjna, która powinna posiadać rozmiary, które będą dopasowane do wielkości hotelu i ilości obsługiwanych przeciętnie gości. Lada recepcji nie może być w żadnym wypadku za wąska, ani też za szeroka, tak by gość dobrze słyszał recepcjonistę. Nowoczesna recepcja posiada także komputery. Praca bez komputerów w hotelu, szczególnie tym większym nie jest już możliwa. Komputer bardzo usprawnia organizację pracy hotelu i recepcji. Wszelkie dane powinny być zachowywane w wersji elektronicznej, dzięki czemu są zawsze pod ręką. Zwróćmy uwagę na to, że niedopuszczalne jest takie ustawienie komputerów, by goście widzieli co na nich jest. Wszelkie dane są chronione, goście nie mogą na nie spoglądać. Recepcja hotelu powinna mieć całodobowy dostęp do elektronicznej poczty hotelu, by nadawcy korespondencji wysyłanej Internetem nie czekali do następnego dnia na odpowiedź. Aczkolwiek w praktyce różnie to bywa z tymi wiadomościami i odpisywaniem na nie. Klucznica powinna być w nowoczesnej recepcji schowana przed wzrokiem gości, by zachować tajemnicę dotyczącą ruchu gości. Dla bezpieczeństwa hotelu, przy klucznicy powinny znajdować się najważniejsze klucze w hotelu, czyli te, które otwierają wyjścia ewakuacyjne, albo też zapewniają dostęp do wyłącznika głównego prądu, gazu, hydroforni, itd. Tak by kierownik recepcji bądź recepcjonista mógł szybko zareagować na nieprzewidziane zdarzenie. Nowoczesna recepcja posiada więcej niż jeden telefon, faks, ksero, drukarkę. Cennik powinien znajdować się przy recepcji. Ma być aktualny i czytelny. Nie powinien znajdować dwuznacznych informacji, wszystko ma być jasne i pewne.

Zasady organizacji recepcji
Recepcja by dobrze funkcjonować, musi być dobrze zorganizowana. Istnieje kilka rodzajów sposobu organizacji pracy recepcji. W każdym razie by ją dobrze zorganizować trzeba znać kilka prawideł i zasad. Najważniejszym elementem funkcjonowania recepcji...
Kierownik recepcji
Kierownik recepcji jest to najważniejsza postać w hierarchii służbowej działu recepcji. Podlega on bezpośrednio dyrektorowi hotelu. Odpowiada on za pracę recepcji, jakość a także dobre zorganizowanie. Kierownik analizuje wyniki działalności...
Podejście hotelarza do gościa hotelowego. Zasady
Osoba pracująca w hotelu, czy to recepcjonista, czy pokojówka, czy boy hotelowy powinni w zakresie podejście do gościa hotelowego kierować się odgórnie przyjętymi zasadami etyki hotelarza. Przede wszystkim powinni pracować zgodnie z zasadą "gość...