Konfliktowe sytuacje

 

Istnieją sytuacje nieporozumień pomiędzy klientem a biurem podróży. Regulują takie sytuacje różne postanowienia prawne a także sama umowa podpisana między konsumentem a biurem, której często konsument nie czyta a później jest zdziwiony. A więc kiedy możemy reklamować? Reklamować możemy nie tylko niezgodną z umową kategorię hotelu, czy standard pokoju ale też np. zgubiony bagaż, opóźniony samolot, dłuższą odległość od plaży niż była opisana w ofercie i inne nieprawidłowości. Jak złożyć taką reklamację? Reklamację składamy przede wszystkim na piśmie u organizatora wyjazdu, żądając zmniejszenia ceny wycieczki. Pomocna będzie tutaj tabela frankfurcka, która procentowo określa możliwości obniżki w razie danych sytuacji. Przykładowo, za brak balkonu możemy żądać do 10 procent a za brak wyżywienia do 50 procent niższej ceny. Tabela frankfurcka nie jest co prawda dokumentem oficjalnym, ale może nam pomóc w oszacowaniu odszkodowania. Na przykład w sytuacji, w której organizator podczas wycieczki nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, ma on obowiązek zapewnić świadczenie zastępcze. Przykładowo gdy mieliśmy mieć wycieczkę po Nilu, ale nie odbyła się, w zamian powinniśmy mieć inną wycieczkę, na przykład na safari itp). Konsument nie może ponosić dodatkowych kosztów z tytułu wycieczki, a w przypadku gdy nowa propozycja jest tańsza, ma prawo żądać zwrotu różnicy. Może także nie zgodzić się na pomysł organizatora i odmówić zamiany rejsu po Nilu na wycieczkę po Safari. W takiej sytuacji konsument może ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli stanie się tak, że biuro podróży nie uznaje złożonej reklamacji, możemy poprosić o pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, który między innymi zajmuje się też takimi sprawami.

Wyższe ubezpieczenia dla biur podróży
Ubezpieczenie podróży to dobry sposób zabezpieczenia się przed różnymi komplikacjami, tak dla klienta jak i dla biura podróży. Projekt rozporządzenia ministra finansów przewiduje podwyższenie minimalnych sum gwarancyjnych dla niektórych firm....
Bony rabatowe biur podróży
Częstą praktyką promocyjną biur podróży jest rozdawanie bonów rabatowych. Aby opisać to zagadnienie posłużę się kilkoma przykładami. Na przykład w wfirmie Vivi Travel, jest możliwe otrzymanie "Karty na Plus", za pomocą której otrzymuje...
Kara za zmarnowane urlopy klientów
Często bywa tak, że biuro podróży przedstawia ofertę w nieco korzystniejszym świetle niż wygląda ona naprawdę. Teraz klienci biur nie muszą się już o to martwić bowiem według nowej, nieco precedensowej uchwały, zatwierdzonej przez Sąd...