Kierownik recepcji

 

Kierownik recepcji jest to najważniejsza postać w hierarchii służbowej działu recepcji. Podlega on bezpośrednio dyrektorowi hotelu. Odpowiada on za pracę recepcji, jakość a także dobre zorganizowanie. Kierownik analizuje wyniki działalności hotelu, czuwa także nad jakością i standardami świadczonych usług gościom hotelowym. Ponadto kontroluje on i organizuje pracę podległego personelu (recepcjoniści, pokojówki, boye hotelowi itd. Dodatkowo prowadzi on dokumentację działalności obiektu a także zadaniem jego jest współpraca z działem marketingu, sprzedaży i służby pięter. To właśnie kierownik recepcji decyduje o podziale pewnych stanowisk w recepcji. Chodzi o stanowiska takie jak dysponent, kasjer, klucznik. Recepcjonista dysponent to jedna z najważniejszych osób w recepcji, bowiem pod nieobecność kierownictwa to on w pełni ich zastępuje i odpowiada za funkcjonowanie całego hotelu. Dysponent melduje gości, przyjmuje uwagi, udziela informacje, sporządza dobowe raporty i wszelką dokumentację. Na stanowisku dysponentów pracują najlepsi profesjonaliści, aby uzyskać taką posadę, trzeba mieć wieloletnie doświadczenie w pracy w recepcji. Recepcjonista kasjer to osoba odpowiedzialna za rozliczanie gości, natomiast recepcjonista klucznik to osoba wydająca i odbierająca klucze. Ponadto osoba ta prowadzi książkę budzeń, informuje gości na temat różnych usług świadczonych przez hotel. Wracając do kierownika recepcji, należy zwrócić uwagę, że jest to osoba, która powinna się charakteryzować dobrą prezencją, wysokim poziomem kultury osobistej a także umiejętnością nawiązywania pozytywnych relacji z gośćmi.

Podejście hotelarza do gościa hotelowego. Zasady
Osoba pracująca w hotelu, czy to recepcjonista, czy pokojówka, czy boy hotelowy powinni w zakresie podejście do gościa hotelowego kierować się odgórnie przyjętymi zasadami etyki hotelarza. Przede wszystkim powinni pracować zgodnie z zasadą "gość...
Relacje zarządu hotelu z pracownikami
Relacje pomiędzy zarządem a pracownikami w hotelu powinny być zgodne z zasadami etyki, które w tej kwestii obowiązują. Jeśli chodzi o podejście pracownika do dyrekcji, to pracownicy powinni być rzetelni, wywiązywać się ze swoich obowiązków....
Regulamin hotelowy
Regulamin hotelowy jest to dokument, spis norm i zasad obowiązujących gościa i pracowników. Każdy gość przyjeżdżając do hotelu i chcąc zameldować pobyt, musi zgodzić się na obowiązujący regulamin. Regulamin powinien zawierać postanowienia...