Kara za zmarnowane urlopy klientów

 

Często bywa tak, że biuro podróży przedstawia ofertę w nieco korzystniejszym świetle niż wygląda ona naprawdę. Teraz klienci biur nie muszą się już o to martwić bowiem według nowej, nieco precedensowej uchwały, zatwierdzonej przez Sąd Najwyższy pod koniec 2010 roku, biura turystyczne będą musiały wypłacić klientom odszkodowanie za tzw. zmarnowany urlop. Chodzi o to, że biura podróży mają uważać obietnice jakie składają. Zawiedzione oczekiwania klientów mogą je drogo kosztować. Odszkodowanie może wynosić grubą kwotę. Turysta udaje się na wycieczkę z pewnym uzasadnionym nastawieniem, zgodnym z ofertą jaką mu przedstawiono. Nic więc dziwnego, że chce, aby jego urlop był tym wymarzonym. Jeśli na miejscu okazuje się, że np. zostaje zakwaterowany w budynku przeznaczonym dla obsługi hotelowej, a wbrew wcześniejszym obietnicom na miejscu nie ma polskiego rezydenta, widok z okna będzie porażał ohydą, jego prawdopodobne pretensje do biura będą uzasadnione przez Sąd i uzyska on odszkodowanie od Biura Podróży. Jest to krok w przód bowiem wiele osób już zostało oszukanych przez biura podróży a klienci mieli trudność w dochodzeniu swoich roszczeń. Teraz gdy istnieje uchwała, która mówi wprost o takich przypadkach- problem zdaje się być rozwiązany. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. W skrócie, uchwała zatwierdzona przez Sąd Najwyższy zagwarantuje oszukanym klientom zwrot pieniędzy za wycieczkę oraz odszkodowanie za straty niematerialne. Jednakże należy pamiętać, że zastrzeżenia mają być uzasadnione i realne.

Od czego zależy typ struktury hotelu?
To jaka strukturę organizacyjną hotel wybierze dla siebie zależy od kilku czynników. Przede wszystkim głównymi czynnikami możemy określić 3 cechy. Po pierwsze jest to wielkość obiektu (ilość pokoi itd.). Po drugie jest to charakter działalności...
Jakie drobne czynniki mają wpływ na strukturę hotelu?
Poza głównymi czynnikami, jakie wpływają na strukturę organizacyjną hotelu, czyli wielkością obiektu, charakterem usług jakie świadczy a także charakteru działalności, istnieją także mniej istotne czynniki. Są to przeróżne rzeczy. Na...
Stanowisko w restauracji hotelowej a zadania
W hotelu pracuje wiele osób. Zajmują się one przeróżnymi sprawami. Zacznijmy od szefa kuchni. Jego zadaniem jest koordynowanie i nadzór nad całością pracy w kuchni. Poza tym zajmuje się on zarządzaniem ekipą kuchni, którzy pracują w kuchni....