Jakie drobne czynniki mają wpływ na strukturę hotelu?

 

Poza głównymi czynnikami, jakie wpływają na strukturę organizacyjną hotelu, czyli wielkością obiektu, charakterem usług jakie świadczy a także charakteru działalności, istnieją także mniej istotne czynniki. Są to przeróżne rzeczy. Na przykład są to wykorzystywane technologie w hotelu. Przykładowo wdrażanie nowych form organizacji powoduje, że struktura organizacyjna nie musi być tak rozbudowana. Ponadto taki aspekt jak rozmieszczenie przestrzenne, czyli lokalizacja hotelu, ma wpływ na strukturę organizacyjną. Inny istotny czynnik to otoczenie hotelu. To czy znajduje się w bardzo złożonym środowisku, czy istnieje na tym terenie duża konkurencja, niepewność otoczenia (możliwość mniejszego popytu na usługi) itd. To także wpływa na to jak będzie ukształtowana struktura organizacyjna a także jaka ilość osób zostanie zatrudniona. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa hotelowego, czyli przyjęte standardy, normy, sposób postępowania z gośćmi. Kierownicy poszczególnych komórek hotelu, powinni starać się o to aby atmosfera i klimat pracy był przyjemny i sprzyjający spełnianiu obowiązków. Każdy hotel ma swój zestaw rytuałów, które wpływają na to jak klient czuje się w hotelu. Często słyszy się od osób będących w jakimś hotelu, że cenią sobie hotel ze względu na miłą atmosferę, która w nim panuje. Że podoba im się szacunek, przyjazność służby hotelowej, a także to jak ze sobą dobrze się rozumieją. Wszelkie konflikty pomiędzy pracownikami mogłyby mieć negatywny wpływ na pracę usługi hotelowej a przez to na zadowolenie gości. Na strukturę organizacyjną hotelu ma jeszcze wpływ jeden czynnik, mianowicie strategiczne cele jakie hotel sobie objął. Struktura organizacyjna musi być taka, by wspierała osiągnięcie tego celu i dążyła do spełnienia ustalonych zadań.

Stanowisko w restauracji hotelowej a zadania
W hotelu pracuje wiele osób. Zajmują się one przeróżnymi sprawami. Zacznijmy od szefa kuchni. Jego zadaniem jest koordynowanie i nadzór nad całością pracy w kuchni. Poza tym zajmuje się on zarządzaniem ekipą kuchni, którzy pracują w kuchni....
Typy jednostek mieszkalnych w hotelu
Funkcjami jednostek mieszkalnych w hotelu są przede wszystkim: a) wypoczynek nocny i dzienny b) praca i zabiegi higieniczno-sanitarne. Jeśli chodzi o przygotowywanie posiłków, to w hotelach raczej nie przewiduje się takiej funkcji, wyjątek stanowią...
Aspekty przystosowania hotelu do osób niepełnosprawnych
Współcześnie wszystkie branże związane z usługami czy handlem, starają się dostosować swoją działalność tak, by korzystać z niej mogły także osoby niepełnosprawne. W tych czasach dąży się bowiem do tego, by osoby niepełnosprawne miały...