Co to jest baza noclegowa

 

Baza noclegowa jest to jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego. W skład bazy noclegowej wchodzą różnego rodzaju obiekty noclegowe i urządzenia towarzyszące obiektom noclegowym. Urządzenia te pozwalają turystom na przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania w warunkach zbliżonych do ich stałych upodobań. To jak wyglądają noclegi i jaka jest struktura bazy noclegowej w wysokim stopniu zależy od uwarunkowań przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych danego miejsca. Bazę noclegową często określa się też jako baza urlopowa, która jest szczególnym rodzajem bazy noclegowej. Bazę noclegową ze względu na okres jej wykorzystywania w ciągu roku dzieli się na bazę całoroczną, czyli obiekty, które świadczą swoje usługi cały rok na okrągło. Ponadto wyróżniamy bazę sezonową, która świadczy usługi noclegu w określonej części roku zwanej sezonem, np. sezon wakacyjny, sezon ferii zimowych, sezon zimowy itd. Bazę noclegową możemy też podzielić ze względu na dostępność. Mamy tu do czynienia z obiektami otwartymi, czyli obiektami przeznaczonymi dla wszystkich osób, które są danym obiektem zainteresowane. Osoby te jedynie muszą posiadać dokument tożsamości, środki pieniężne pozwalające na zakwaterowanie. Możemy też wyróżnić bazę noclegową zamkniętą, która tworzona jest przez obiektyw, które przeznaczone są dla określonej grupy osób, które posiadają pewne uprawnienia do korzystania z danego obiekty. Na przykład są to obiekty uzdrowiskowe, przeznaczone dla osób, które mają skierowanie do sanatorium.

Podział obiektów bazy noclegowej
Baza noclegowa jest tworzone przez dużą ilość różnorodnych obiektów noclegowych. Wyróżnić tutaj możemy np hotele. Są to obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Hotele świadczą...
Co to jest agroturystyka?
Agroturystyka jest to forma wypoczynku odbywającego się w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być ta forma połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi. Jednakże...
Co to są motele?
Motele są to przedsiębiorstwa świadczące podstawowe usługi hotelarskie. Chodzi o możliwość noclegu, często też posiłek, drobne zakupy. Motele najczęściej znajdują się przy uczęszczanym szlaku komunikacyjnym. Oferta moteli jest przede wszystkim...