Kategoria Funkcjonowanie hotelu

 

Od czego zależy typ struktury hotelu?
To jaka strukturę organizacyjną hotel wybierze dla siebie zależy od kilku czynników. Przede wszystkim głównymi czynnikami możemy określić 3 cechy. Po pierwsze jest to wielkość obiektu (ilość...

Jakie drobne czynniki mają wpływ na strukturę hotelu?
Poza głównymi czynnikami, jakie wpływają na strukturę organizacyjną hotelu, czyli wielkością obiektu, charakterem usług jakie świadczy a także charakteru działalności, istnieją także mniej...

Stanowisko w restauracji hotelowej a zadania
W hotelu pracuje wiele osób. Zajmują się one przeróżnymi sprawami. Zacznijmy od szefa kuchni. Jego zadaniem jest koordynowanie i nadzór nad całością pracy w kuchni. Poza tym zajmuje się on zarządzaniem...

Typy jednostek mieszkalnych w hotelu
Funkcjami jednostek mieszkalnych w hotelu są przede wszystkim: a) wypoczynek nocny i dzienny b) praca i zabiegi higieniczno-sanitarne. Jeśli chodzi o przygotowywanie posiłków, to w hotelach raczej...

Aspekty przystosowania hotelu do osób niepełnosprawnych
Współcześnie wszystkie branże związane z usługami czy handlem, starają się dostosować swoją działalność tak, by korzystać z niej mogły także osoby niepełnosprawne. W tych czasach dąży...

Przystosowanie hotelu do osób na wózku
Istnieje kilka wytycznych w sprawie przystosowania hotelu do osób znajdujących się na wózku inwalidzkim. Przede wszystkim na drodze do wejścia głównego do recepcji nie miały by znajdować się...

Przystosowanie hotelu dla osób niewidzących i niesłyszących
Hotel odwiedzają różni ludzie. Osoby różnej rasy, różnego wyznania, wykonujące różne zawody, w innym wieku. Gośćmi mogą także być osoby niepełnosprawne. Nie chodzi tu tylko o niepełnosprawność...

Profesjonalna recepcja i pracownicy
Podstawowym zadaniem recepcji jest przyjmowanie gości do hotelu. Czynność ta najczęściej trwa tylko chwilkę. Dlatego też trudno wypracować sobie przy samym przyjmowaniu gości, dobre zdanie gościa...

Nowoczesna recepcja
Hotele są coraz to bardziej nowoczesne. Z duchem czasu idą także recepcje. Nowoczesne stanowisko recepcji to kilka istotnych elementów. Mianowicie, podstawą jest lada recepcyjna, która powinna posiadać...

Zasady organizacji recepcji
Recepcja by dobrze funkcjonować, musi być dobrze zorganizowana. Istnieje kilka rodzajów sposobu organizacji pracy recepcji. W każdym razie by ją dobrze zorganizować trzeba znać kilka prawideł i...

Kierownik recepcji
Kierownik recepcji jest to najważniejsza postać w hierarchii służbowej działu recepcji. Podlega on bezpośrednio dyrektorowi hotelu. Odpowiada on za pracę recepcji, jakość a także dobre zorganizowanie....

Podejście hotelarza do gościa hotelowego. Zasady
Osoba pracująca w hotelu, czy to recepcjonista, czy pokojówka, czy boy hotelowy powinni w zakresie podejście do gościa hotelowego kierować się odgórnie przyjętymi zasadami etyki hotelarza. Przede...

Relacje zarządu hotelu z pracownikami
Relacje pomiędzy zarządem a pracownikami w hotelu powinny być zgodne z zasadami etyki, które w tej kwestii obowiązują. Jeśli chodzi o podejście pracownika do dyrekcji, to pracownicy powinni być...

Regulamin hotelowy
Regulamin hotelowy jest to dokument, spis norm i zasad obowiązujących gościa i pracowników. Każdy gość przyjeżdżając do hotelu i chcąc zameldować pobyt, musi zgodzić się na obowiązujący...

Obowiązek meldunku gościa hotelowego
Według prawa polskiego, każdy hotelowy gość ma obowiązek zameldowania się podczas pobytu w hotelu. Do meldunku niezbędny jest zbiór danych osób przebywających w obiektach hotelarskich. Prawo...