Aspekty przystosowania hotelu do osób niepełnosprawnych

 

Współcześnie wszystkie branże związane z usługami czy handlem, starają się dostosować swoją działalność tak, by korzystać z niej mogły także osoby niepełnosprawne. W tych czasach dąży się bowiem do tego, by osoby niepełnosprawne miały taki sam dostęp do wszystkiego jak osoby zdrowe. Jednak by całkowicie zrozumieć zakres niezbędnego przystosowania np. hotelu do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo, należy dokładnie prześledzić możliwości antropometryczne i ergonomiczne gościa, który np. porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Wózek inwalidzki jest wyznacznikiem wielu parametrów w zakresie komunikacji poziomej, szerokości otworów różnego typu, niezbędnego obszaru manewrowego i innych działań. Do głównych parametrów pionowych i poziomych charakterystycznych dla osób z poziomu wózka inwalidzkiego należą takie rzeczy jak np. maksymalny zasięg ręki osoby znajdującej się na wózki inwalidzkim (górny i dolny, boczny i w przód). Ponadto jest to także wysokość osoby siedzącej i poziom linii wzroku, która ma znaczenie w funkcjonowaniu tej osoby. Wszystko ma być dobrze widoczne dla takiej osoby. Ważne jest to np. w punkcie recepcji, gdzie często lada jest bardzo wysoka i osoba siedząca na wózku nie sięga wzrokiem tam gdzie powinna. Ponadto istotne są strefy czynności w ujęciu możliwym i maksymalnym. Każdy obiekt hotelowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie, musi posiadać zewnętrzną informację o zakresie przystosowania. Dotyczy to w szczególności takich spraw jak parking a także poszczególne piony obsługowe. Bowiem osoba niepełnosprawna ma być dobrze poinformowana o tym co może w danym miejscu hotelu.

Przystosowanie hotelu do osób na wózku
Istnieje kilka wytycznych w sprawie przystosowania hotelu do osób znajdujących się na wózku inwalidzkim. Przede wszystkim na drodze do wejścia głównego do recepcji nie miały by znajdować się żadne bariery techniczne w postaci np. schodów,...
Przystosowanie hotelu dla osób niewidzących i niesłyszących
Hotel odwiedzają różni ludzie. Osoby różnej rasy, różnego wyznania, wykonujące różne zawody, w innym wieku. Gośćmi mogą także być osoby niepełnosprawne. Nie chodzi tu tylko o niepełnosprawność ruchową wynikającą z dysfunkcji narządów...
Profesjonalna recepcja i pracownicy
Podstawowym zadaniem recepcji jest przyjmowanie gości do hotelu. Czynność ta najczęściej trwa tylko chwilkę. Dlatego też trudno wypracować sobie przy samym przyjmowaniu gości, dobre zdanie gościa o hotelu. Dużo ważniejsza jest w tym zakresie...